Luk

Boligstøtte

Boligstøtte er en fællesbetegnelse for Boligsikring og Boligydelse

Fra den 1. marts 2013 er det Udbetaling Danmark, der udbetaler boligstøtte

Boligstøtte er et tilskud til huslejen. Du kan søge boligstøtte, hvis du bor til leje. Er du folke- eller førtidspensionist, kan du også søge boligstøtte til en ejer- eller andelsbolig.

Læs mere om reglerne for at få boligstøtte, hvis du er:  


Hvor meget kan jeg få i boligstøtte?
Du skal bo i en bolig med eget køkken for at få boligstøtte. Hvor meget du kan få, kommer fx an på:
  • hvad du betaler i husleje
  • hvor stor boligen er
  • hvor mange I bor sammen
  • din/jeres samlede indkomst og formue 

Du kan lave en foreløbig beregning af, om du kan få boligstøtte: 

Lån til beboerindskud
Hvis du flytter i en almen bolig, kan du søge om:

Ny, offentlig myndighed udbetaler boligstøtte
Fra den 1. marts 2013 er det Udbetaling Danmark, der udbetaler boligstøtte til dig. Derfor er det Udbetaling Danmark, og ikke din kommune, du skal kontakte, hvis du har spørgsmål om boligstøtte.
Det er fortsat din kommune, du skal kontakte, hvis du ønsker at søge om et lån til indskud i din nye almene bolig.

Hvis du har brug for hjælp
Har du spørgsmål om boligstøtte, kan du få hjælp på borger.dk/boligstoette - her kan du:
  • beregne og søge boligstøtte
  • oplyse om ændringer i din indkomst
  • læse om boligstøtte og få svar på en række spørgsmål.

Du kan også kontakte Udbetaling Danmark

Afsender: Udbetaling Danmark


Sidst opdateret: 02.12.2014Fuldmagt

Du kan udfylde en fuldmagt og sende den til Udbetaling Danmark, hvis du ønsker, at en anden person skal handle på dine vegne i forhold til Udbetaling Danmark.
Den der får fuldmagten, kan for eksempel være et familiemedlem eller en ven.
Ved at udfylde fuldmagten giver du personen lov til at varetage dine interesser.
Læs mere om fuldmagt.
Randers Kommune · Laksetorvet · 8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15 · randers.kommune@randers.dk · Cvr-nr.: 29189668